2017/10872 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30256

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10872

Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 11/9/2017 tarihli ve 4875 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli (11) sayılı Cetvelin “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl Ambulans Servisi Mont 1 Adet 2 Yıl Polyester, pamuk,
Başhekimliği İdari ve elastan*
Destek Birimleri ile Yelek 2 Adet 2 Yıl Polyester, pamuk,
Başhekimliğe bağlı elastan” (1 uzun
Komuta Kontrol veya kısa boy yazlık, 1
Merkezi ve uzun veya kısa boy
İstasyonlarda kadrolu kışlık)
olarak (en az altı ay Pantolon 2 Adet 1 Yıl Polyester, pamuk,
süreyle geçici elastan, yüıri
görevlendirilenler (1 yazlık ve 1 kışlık)
dahil) fiilen çalışan 112 Tişört 2 Adet 1 Yıl Polyester, pamuk,
Acil Sağlık Hizmetleri elastan*
Personeli (Tabip, Tıbbi (1 uzun veya kısa kollu
Teknolog, Sağlık yazlık, 1 uzun kollu
Memuru, Sağlık kışlık)
Teknikeri, Teknisyen, Örgü 1 Adet 2 Yıl Yün, aklilik*
Hemşire ve Şoför) Başlık
Kep 1 Adet 2 Yıl Polyester,  elastan* pamuk,
Bot 1 Çift 2 Yıl
Ayakkabı 1 Çift 2 Yıl

“Kumaş niteliği içeriklerinden biri veya bir kaçı kullanılabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli “DİP NOT”un (A) Bölümünün (12) numaralı sırasının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl ambulans servisi başhekimliği idari ve destek birimleri ile başhekimliğe bağlı komuta kontrol merkezi ve istasyonlarda görevli personele özel görev kıyafeti olarak belirlenmiş bulunan giyim eşyalarının dışında giyecek yardımı yapılmaz.”

MADDE 3- Sayıştaym görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın