altinoz.com.tr

1183 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar

20 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30397 (Mükerrer)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Karar No. 1183                          Karar Tarihi: 20.04.2018

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20.04.2018 tarihli 89’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.