1183 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar

20 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30397 (Mükerrer)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Karar No. 1183                          Karar Tarihi: 20.04.2018

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20.04.2018 tarihli 89’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.

Bu Yazıyı Paylaşın