altinoz.com.tr

İçtihat

Kamu Malları Üzerinde Özel Mülkiyet Kurulamaz

T.C. YARGITAY Yirminci Hukuk Dairesi Esas No : 2016/4618 Karar No : 2017/8954 Tarih : 06.11.2017 İÇTİHAT METNİ DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı...