altinoz.com.tr

İçtihat

Sehven Fazla Ödenen ÖTV’nin İadesi

4760 ÖTV. Özelgeleri T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) TARİH : 27.10.2017 SAYI : 93767041-135[15/1-2016/14]-42331 KONU : Sehven fazla ödenen...

Saatlik İzin Şeklinde Bir Düzenleme Yoktur

  T.C. DANIŞTAY Onikinci Dairesi Esas No : 2008/4781 Karar No : 2009/5361 Tarih : 14.10.2009 ÖZET : MEMURUN ENGELLİ ÇOCUĞUNUN TEDAVİSİ İÇİN İZİN BAŞVURUSU SAATLİK İZİN TALEBİNİN MEVZUATTA KARŞILIĞININ BULUNMAMASI...