altinoz.com.tr

İçtihat

Fesih Bildirimi Yazılı Olmalıdır

T.C. YARGITAY Dokuzuncu Hukuk Dairesi Esas No : 2016/14629 Karar No : 2016/22345 Tarih : 19.12.2016 İÇTİHAT METNİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece...