altinoz.com.tr

İçtihat

Şüpheden Sanık Yararlanır

T.C. YARGITAY Ondördüncü Ceza Dairesi Esas No : 2014/8596 Karar No : 2014/14915 Tarih : 26.12.2014 KAVRAM: ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI SUÇU SANIĞIN MAĞDUREYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDİKLERİ ANCAK BAZEN ÖPÜŞTÜKLERİ...