altinoz.com.tr

İçtihat

Grup Şirketlerine Kredi Devri KDV Gerektirmez

  T.C. DANIŞTAY Dördüncü Dairesi Esas No : 2015/2533 Karar No : 2015/6979 Tarih : 14.12.2015 ÖZET : İNCELEME RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP ŞİRKETLERE AKTARILAN KREDİ HOLDİNGLEŞME İÇTİHAT METNİ...