altinoz.com.tr

İçtihat

Ücretin Ödendiğinin İspatı İşverene Aittir

T.C. YARGITAY Dokuzuncu Hukuk Dairesi Esas No : 2014/37972 Karar No : 2016/9457 Tarih : 14.04.2016 İÇTİHAT METNİ DAVA : Davacı, fark kıdem tazminatı, fark ihbar tazminatı ile izin ücreti, ücret, ulusal bayram ve genel...

İhbar Tazminatından Vergi Kesintisi Yapılır

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) TARİH : 03.04.2019 SAYI : 84098128-120.03.05.07[25-2018/1]-E.113444 KONU : İhbar tazminatından vergi...