Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29876

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

MADDE 1 – 12/1/2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “IV. kademede” ibaresi “VI. kademede” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın