Yüksek Seçim Kurulunun 30/05/2018 Tarihli ve 668 Sayılı Kararı ile Eki 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listeleri

30 Mayıs 2018 Tarihli REsmî Gazete

Sayı: 30436 (Mükerrer)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 668

-KARAR-

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan 27, Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Geçici Aday Listeleri Resmî Gazete’nin 26/05/2018 tarihli, 30432 sayılı nüshasında yayımlanmış, geçici aday listesinden istifa edenler ile geçici aday listelerine yapılan itirazlar Kurulumuzca değerlendirmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

1. Adalet ve Kalkınma Partisinin 87 seçim çevresinde,

2. Cumhuriyet Halk Partisinin 87 seçim çevresinde,

3. Halkların Demokratik Partisinin 87 seçim çevresinde,

4. Hür Dava Partisinin 85 seçim çevresinde,

5. İyi Partinin 87 seçim çevresinde,

6. Milliyetçi Hareket Partisinin 87 seçim çevresinde,

7. Saadet Partisinin 87 seçim çevresinde,

8. Vatan Partisinin 87 seçim çevresinde,

seçime katılacaklarına,

Yukarıdaki 8 siyasi partinin, kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına,

Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı olduğuna,

Adı geçen 8 siyasi parti ile 68 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu Karar metnine dâhil olduğuna,

karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1- Yukarıda yer alan 8 siyasi partinin İsimlerinin yanında belirtilen seçim çevrelerinde seçime katılacaklarına,

2- Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, bağımsız adayların 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine 29 Mayıs 2018 Salı günü yapılan kura çekimi sonucunda belirlenen sıralamaya göre belirtilen seçim çevrelerinde katılacaklarına,

3- Adı geçen 8 siyasi parti ile 68 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu Karar metnine dâhil olduğuna;

4- Karar örneğinin;

a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

b) Kesin aday listelerinin radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere TRT Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesine,

d) Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

30/05/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listeleri

Bu Yazıyı Paylaşın