Yüksek Seçim Kurulunun 20/05/2018 Tarihli ve 501 Sayılı Kararı

20 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30426 (2.Mükerrer)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 501

-KARAR-

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin UYSAL tarafından imzalanarak Kurulumuz Başkanlığına verilen 18/05/2018 tarihli, 151 sayılı yazıda; Genel İdare Kurulunun 02/05/2018 tarihli, 2018/4 sayılı kararına istinaden, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine direkt olarak katılmayacaklarını, seçimlerde “Millet İttifakına” dahil olan İyi Parti listelerinden aday göstereceklerini belirtilerek, gereğinin yapılması istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Demokrat Parti Genel Başkanı tarafından verilen yazıda; Genel İdare Kurulunun 02/05/2018 tarihli toplantısında 2018/4 sayılı karar ile 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine direkt olarak katılmayacaklarını, seçimlerde “Millet İttifakına” dahil olan İyi Parti listelerinden aday gösterecekleri kararının verildiği, bu kararın Parti Tüzüğünün Genel İdare Kurulunun Teşkili ve Görevleri başlıklı 50. maddesinin B/6 fıkrasına dayanılarak alındığı görülmüş olmakla, istemin kabulü ile Demokrat Parti Genel İdare Kurulunca alınan karar doğrultusunda işlem yapılmasına, Demokrat Partinin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılmamasına, bu dönemdeki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partiye yer verilmemesine, durumun tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bildirilmesine karar verilmelidir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;
1- Demokrat Parti Genel İdare Kurulunca alınan karar doğrultusunda işlem yapılmasına, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine Demokrat Partinin katılmamasına, bu dönemdeki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partiye yer verilmemesine,

2- Karar örneğinin;

a) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine,

b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına,

c) Demokrat Parti Genel Başkanlığına gönderilmesine,

d) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

20/05/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın