Yüksek Seçim Kurulunun 01/06/2023 Tarihli ve 2023/1269 Sayılı Kararı

01 Haziran 2023 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32208 (Mükerrer)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2023/1269

KARAR

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 01.06,2023 tarihli yazıda aynen; “6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun;

20’nci maddesinde; “Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlan, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Makamına bildirilir, kamuoyuna ilân edilir ve Resmî Gazetede yayımlanır.

Seçilen Cumhurbaşkanı adına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı seçildiğine dair bir tutanak düzenlenir.”

14’üncii maddesinin ikinci fıkrasında; “Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek adaylık başvurusu süresi içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmî Gazete’de yayımlanır.”

hükümleri yer almaktadır.

6271 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonuçlarının birleştirme tutanaklarındaki duruma göre kesin olarak ilânı ve yayımlanması ile seçilen adayın mal bildiriminin Resmî Gazete’de yayımlanması hususu takdirlerinize arz olunur.” denilmiş olmakla, konu incelendi.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın