altinoz.com.tr

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2281)

25 Mart 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31079

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2281

Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

20200325-1-1