Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/5)

15 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30361 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 21/3/2012 tarihli ve 28240 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/3/2012 28240 (Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/11/2017 30255 (Mükerrer)

Eki için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın