Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

09 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30091

Kanun No. 7022                                                                                                    Kabul Tarihi: 7/6/2017

MADDE 1 – (1) 2 Aralık 2015 tarihinde Doha’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/6/2017

Bu Yazıyı Paylaşın