altinoz.com.tr

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

01 Haziran 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31853

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Karar No: 2022/4

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 10/5/2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

MADDE 1-Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki “Ayaktan Başvurularda ödeme Listesi (EK-2/A) ne aşağıda yer alan satırın eklenmesine oy birliği ile,

Tamamı için tıklayınız.