altinoz.com.tr

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 27/02/2020 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı

09 Temmuz 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31180 (Mükerrer)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden:

Coğrafi Veri Temalarına İlişkin Tanımlama Dokümanları:

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu’nun 27.02.2020 tarih ve 1 sayılı kararı ile ekte yer alan 20 adet coğrafî veri temasına ilişkin veri tanımlama dokümanlarının, Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 12. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince Resmi Gazete’de yayımlanması kararlaştırılmıştır.

EKLER

1. Koordinat Referans Sistemleri ve Coğrafi Grid Sistemleri Tanımlama Dokümanı

2. İdari Birimler Tanımlama Dokümanı

3. Coğrafi Yer Adları Tanımlama Dokümanı

4. Kadastro Tanımlama Dokümanı

5. Bina Tanımlama Dokümanı

6. Adres Tanımlama Dokümanı

7. Yükseklik Tanımlama Dokümanı

8. Ortogörüntü Tanımlama Dokümanı

9. Ulaşım Ağları Tanımlama Dokümanı

10. Hidrografya Tanımlama Dokümanı

11. Jeoloji Tanımlama Dokümanı

12. Arazi Örtüsü Tanımlama Dokümanı

13. Arazi Kullanımı Tanımlama Dokümanı

14. Toprak Tanımlama Dokümanı

15. Koruma Bölgeleri Tanımlama Dokümanı

16. Doğal Risk Bölgeleri Tanımlama Dokümanı

17. Altyapı Tanımlama Dokümanı

18. Enerji Kaynakları Tanımlama Dokümanı

19. Madenler Tanımlama Dokümanı

20. İnsan Sağlığı ve Güvenliği Tanımlama Dokümanı

Tamamı için tıklayınız.