Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/47)

07 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30528

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanlığı”, “Hazine Müsteşarlığına” ve “Ekonomi Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Ticaret Bakanlığı”, “Hazine ve Maliye Bakanlığına” ve “Ticaret Bakanlığına” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanlığının” ve “Ekonomi Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Ticaret Bakanlığının” ve “Ticaret Bakanlığına” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına” ve “Ekonomi Bakanlığına” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığına” ve “Ticaret Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ve “Müsteşarlıkça” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” ve “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine’nin”, “Müsteşarlık Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden”, “Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ve “Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın”, “Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden”, “Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ve “Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine’nin” ve “Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın” ve “Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın