altinoz.com.tr

Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (Tebliğ No: 2003/42)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/50)

17 Ocak 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30658

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/12/2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (Tebliğ No:2003/42)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Spor gıdalarında aşağıdaki koşullara uygun olarak kreatin monohidrat kullanılabilir:

1) Ürünün günlük olarak tüketilmesi önerilen dozundaki kreatin monohidrat miktarı 5 g’ı aşamaz.

2) Kullanılacak kreatin monohidratın saflık kriterleri, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından belirlenen genel kabul görmüş saflık kriterlerine uygun olur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Kreatin monohidrat içeren spor gıdalarının etiketinde, kreatinin bazı kişilerde mide-bağırsak rahatsızlığına neden olabileceği ve böbrek fonksiyonlarını bozabileceğine dair uyarı yer alır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükümleri

Geçici Madde 2 – Bu maddenin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile yapılan düzenlemelere 31/12/2019 tarihine kadar uymak zorundadır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.