Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Ekim 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30560

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinin EK-1 Gıda Güvenilirliği Kriterleri başlıklı listesinin 1.3.3 satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan dipnotlara aşağıdaki 7 nci ve 8 inci dipnotlar eklenmiştir.

“(7) Bu kriter; damızlık tavuk (Gallus gallus) sürülerinden, yumurtacı tavuklardan, broillerden ve damızlık ve etlik hindi sürülerinden elde edilen çiğ ete uygulanır.

(8) S. Typhimurium’a, monofazik Salmonella Typhimurium 1,4,[5],12:i: dahil”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/12/2011

28157 (3. Mükerrer)

Bu Yazıyı Paylaşın