altinoz.com.tr

Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/33)

03 Ağustos 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31912

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1- 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12)’nin Ek-1’ine aşağıdaki satır eklenmiştir.

8302.10.00.00.19

8302.42.00.00.19

8302.50.00.00.00

Diğerleri

Diğerleri

Sabit askılıklar,

şapka askıları,

dirsekler,

benzeri eşya

 

Mobilya Menteşeleri,

Mobilya Rayları Dirsekler,

Askılıklar ve Benzeri Donanım

 

 

TS EN 15338 -Mobilya donanımı

Uzatma elemanları ve bileşenlerinin

mukavemet ve dayanıklılığı

 

TS EN 15570 -Mobilya donanımı –

Menteşeler ve menteşe elemanlarının

mukavemet ve dayanıklılığı

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/12/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.