Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30284

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 26/1/2008 tarihli ve 26768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Milli Savunma Bakanlığında; Personel Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, I. Hukuk Müşaviri ile avukatlık ücreti ödenmesi talebinde bulunan asker kişilerin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarının Harekât Başkanı ve Personel Başkanından,”

“c) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında; Müsteşarın uygun göreceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Müsteşar tarafından belirlenecek üç Başkan ve Hukuk Müşavirinden,”

“(2) Komisyonun sekretarya hizmetleri Milli Savunma Bakanlığında Personel Genel Müdürlüğünce, Emniyet Genel Müdürlüğünde Hukuk Müşavirliğince, diğerlerinde Personel Başkanlıklarınca yürütülür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
26/1/2008 26768
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/3/2014 28948
2- 7/9/2014  29112
3-  19/1/2017

 29953

Bu Yazıyı Paylaşın