tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20 Kasım 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31310

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Tip onay belgesi bulunmayan ancak üretim aşamasının tamamlandığı ve belgelendirme aşamasına geçildiği üreticisi tarafından beyan edilen dijital takograf cihazının saha testlerinin uygulanmasına, cihazların ilk muayeneleri yapılmak suretiyle Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre izin verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/1/2012 28171
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 12/5/2012 28290
2- 27/11/2013 28834
3- 29/4/2015  29341
4- 7/1/2016 29586
5- 16/11/2017 30242
6- 9/1/2020 31003
7- 4/7/2020 31175