Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

22 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29719

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

MADDE 1 – 18/6/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat hükümleri 26/4/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın