Strateji ve Bütçe Başkanlığının Teşkilatlanması Tamamlanıncaya Kadar İlgili Kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına Verilen Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlık ve Uygulamasına İlişkin Görev ve Yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca Kullanılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5)

31 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30495

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 213 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ggg) bendiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa eklenen geçici 22 nci madde gereğince; Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen merkezi yönetim bütçesinin hazırlık ve uygulamasına ilişkin görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına karar verilmiştir.

30 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bu Yazıyı Paylaşın