2018/2019 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4)

31 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30495

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4

2018/2019 pazarlama yılı şeker kotalarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4634 sayılı Şeker Kanununun 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/07/2018 TARİHLİ VE 4 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Şeker Kotası Tahsisi

MADDE 1 — (1) 2018/2019 Pazarlama Yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak belirlenmiştir.

(2) Pancar şekeri A kotası 2 milyon 565 bin ton, B kotası ise Pancar Şekeri A kotasının %5’i oranında 128 bin 250 ton olarak belirlenmiştir.

(3) Nişasta Bazlı Şeker kotası ülke toplam A kotasının %5’i oranında 135 bin ton olarak belirlenmiştir.

(4) 2018/2019 Pazarlama Yılı Pancar Şekeri A ve B kotası Şirketler bazında;

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın