altinoz.com.tr

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

11 Ağustos 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31565 (Mükerrer)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Belçika,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çekya,” ibaresi eklenmiştir.

Tamamı için tıklayınız.