tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları

11 Ağustos 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31565 (Mükerrer)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Karar No: 2021/3

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 06/07/2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararlan almıştır.

Tamamı için tıklayınız.