tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Aralık 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31345

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 26 ncı maddesinde yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/11/2013 28809
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 28/1/2014 28896
2- 26/12/2014 29217
3- 4/2/2015 29257
4- 23/12/2015 29571
5- 22/10/2016 29865
6- 24/2/2017 29989
7- 9/6/2017 30091
8- 15/12/2017 30271
9- 9/7/2018 30473
10- 16/8/2018 30511
11- 30/12/2018 30641
12- 16/2/2019 30688
13- 9/7/2019 30826
14- 23/8/2019 30867
15- 31/12/2019 30995
16- 8/3/2020 31062
17- 14/5/2020 31127
18- 28/7/2020 31199