tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Sirklere Verilen Destek Mali Müşavirlerden Esirgendi

Biliyorsunuz 30 Nisan-17 Mayıs arasında, vaka sayılarının çok yükselmesi sebebiyle adı “tam kapanma” olan, ama kapanmanın daha çok esnaf ve tüccar için geçerli olduğu bir kapanma yaşadık.

Tabiî “salgın daha uzun sürsün, dolayısıyla işler biraz daha aksasın, mümkünse çocuklarımız biraz daha eğitimlerinden uzak kalsınlar” diye çaba gösterip genelde bu kapanmaya uyulmadı.

İşte bu tam kapanma sonrasında 21 Mayıs 2021 tarih ve 31487 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3998 karar sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve tacirlere yaptıkları işe göre 3.000,00 ve 5.000,00 TL hibe desteği verilmesi kararlaştırıldı.

NASIL YARARLANILACAK?

Bu kararın yayımlanmasından sonra, bu hibe desteğinden kimlerin hangi şartlarla yararlanacaklarını da T.C. Ticaret Bakanlığı aynı tarihte T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Esnaf ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkındaki Açıklaması başlığıyla açıkladı.

Bu açıklamada önce 19 maddelik bir usûl ve esaslar bölümü vardı. Bu bölüm daha sonra bakanlığın sitesinden nedense kaldırılmış olsa da özetle şunlar yazılıydı:

1- Belirlenen 1. grup 5.000,00 TL., 2. grup 3.000,00 TL. hibe destek alacak ve ödeme tek seferde yapılacak.

2- 17/05/2021 öncesi vergi mükellefiyeti bulunan gerçek kişiler yararlanacak. Dolayısıyla tüzel kişilik olan şirketler yararlanamayacak.

3- Duyuru sonrası faaliyet kodunu değiştirenler hibe desteği alamayacak.

4- Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Başvuru süresi 1 ay olacak.

5- Destek 3 ay içerisinde banka hesabından çekilip kullanılmazsa banka tarafından iade edilecek.

KİMLER YARARLANACAK?

2 grupta toplam 342 meslek, bu desteklerden yararlanacak. Yaklaşık % 90’ı 3.000,00 TL. ile sınırlı kalsa da, aslında 15 aylık bir sıkıntının desteği aylık 200,00 TL.’ye gelse de, herhangi bir istisna tanımlanmadığı için verilen desteğin % 15’i gelir vergisi olarak geriye ödenecek olsa da yaraya merhem olduğu ortada.

Ammaaaa…

GELELİM SİRKLERE VERİLEN DESTEĞİN MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLMEMESİNE

Salgının başladığı 17 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar, bütün sistemin yükünü çeken meslek grubu olduk. İşçileri kısa çalışmaya biz gönderdik, nakdi ücret destek bilgilerini biz girdik, bütün beyanname ve bildirimleri neredeyse hiç ertelemesiz biz hazırladık, kira desteği dediniz bilgileri biz verdik, görev belgesi dediniz biz doldurduk, nace ve adres değişikliğini biz yaptık.

Şimdi bugünden itibaren 342 meslek grubuna hibe desteği veriliyor, ama mali müşavirler, sanki yaşanan bütün sıkıntılardan azadeymiş gibi, bu destekten de yoksun bırakılıyor.

Halbuki esnaf ve tüccar para kazanamayınca mali müşavirler zaten para kazanamıyor ve bütün masrafları da aynı hızla devam ediyor.

Sirklere destek var, mali müşavire yok.

Boğa güreşine destek var, mali müşavire yok.

Rodeoya destek var, mali müşavire yok.

Tez vb. yazım bürolarının faaliyetlerine (bu nasıl bir şey bunu da anlamadım, tez yazdırmak isteyen büroya mı başvuruyor artık?) var, mali müşavire yok.

ORTADA BİR SİRK OLDUĞU BELLİ DE…

Evet, ortada bir sirk olduğu belli.

Hatta destek verilecek meslek grupları listesinin en başına yazıldığına göre belliden de hallice.

Ama biz bu sirkin ne elemanıyız, ne ortağıyız, ne de kendisiyiz.

Kendi hisseli harikalar kumpanyanızda ne yaparsanız yapın.

Bizim ağzımızdan çıkan alev sirktekilere benzemez.

Çıkarsa yakar.