Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4874)

03 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31678

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4874

Ekli “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16 ncı ve 172 nci maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü ve 447 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

2 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın