Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30456

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

MADDE 1 – 9/8/2008 tarihli ve 26962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim Komitesi aşağıdaki şekilde belirlenen beş üyeden oluşur:

  1. a) Birliğe üye sigorta ve emeklilik şirketlerinin genel müdür niteliğini haiz personeli arasından Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesince seçilecek birer üye,
  2. b) Müsteşarlıkça belirlenecek iki üye,
  3. c) Merkez müdürü.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
9/8/2008 26962
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 19/6/2009 27263
2- 3/12/2011 28131
3- 2/5/2012 28280
4- 5/3/2013 28578
5- 7/3/2015

29288

Bu Yazıyı Paylaşın