SGK Duyurusu Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkı Ödemeleri

SGK Duyurusu Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkı Ödemelerine İlişkin Duyuru

Bilindiği gibi 13/10/2016 tarih ve 29856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasına “Ayrıca kamu işveren sendikalarının yetkilendirilmelerine rağmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetki belgesinin verildiği tarih itibarıyla ihale sözleşmesinin bitimine bir yıldan az süre kaldığı gerekçesiyle kamu işveren sendikaları tarafından yürütülmeyen ve tüm maddeleri Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmeleri için de fiyat farkı ödenir.” hükmü eklenmiştir.

Buna göre ihale sözleşmesinin bitimine bir yıldan az süreli işlerde 4735 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan fiyat farkı ödeme yükümlülüğü olmayan işverenlerin 13/10/2016 tarih ve 29856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliği uyarınca fiyat farkı ödeme yükümlüsü olmaları nedeniyle sigortalılara geriye yönelik olarak yapılacak olan fiyat farkı ödemelerine ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, bahsi geçen yönetmelik değişikliğin yürürlük tarihi olan 13/10/2016 tarihini takip eden ay/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23’üne, resmi nitelikte olması halinde 7’sine kadar Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi veya kağıt ortamında verilmesi halinde yasal süresinde yerine getirildiği kabul edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın