Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

04 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30322

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Karar No: 2017/9

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 27/11/2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

MADDE 1- SUT eki EK-2/B Listesi’nde yer alan 703365 kodlu Intraoperatif nöromonitörizasyon işleminin malzeme puanı dahil edilerek aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine oybirliği ile,

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın