altinoz.com.tr

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

09 Ekim 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30913

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Karar No: 2019/5

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 30/09/2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

MADDE 1- Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nce acil durumlarda zehirlenme vakalarında kullanılmak üzere Antidot Stok Merkezince Hastanelere gönderilecek olan “Silibinin” etkin maddeli “Legalon-SIL 350 mg/flakon 4 flakon/kutu” isimli antidotun 4 flakon/kutu fiyatının 8.661,60 TL, günlük dozunun 70 kg hasta için 11 flakon olacak şekilde MEDULA sisteminde düzenleme yapılmasına oy birliği ile,

MADDE 2- Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nce acil durumlarda zehirlenme vakalarında kullanılmak üzere Antidot Stok Merkezince Hastanelere gönderilecek olan “Hydroxocobalamin” etkin maddeli “Cyanokit 5 g/şişe 1 şişe/kutu” isimli antidotun 1 şişe/kutu fiyatının 26.973,00 TL, günlük dozunun 70 kg hasta için 2 şişe olacak şekilde MEDULA sisteminde düzenleme yapılmasına oy birliği ile,

MADDE 3- Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nce acil durumlarda zehirlenme vakalarında kullanılmak üzere Antidot Stok Merkezince Hastanelere gönderilecek olan “Physostigmine” etkin maddeli “Anticholium 2 mg/ampul 5 ampul/kutu” isimli antidotun 5 ampul/kutu fiyatının 2.281,50 TL, günlük dozunun 70 kg hasta için 2 ampul olacak şekilde MEDULA sisteminde düzenleme yapılmasına oy birliği ile,

MADDE 4- Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nce acil durumlarda zehirlenme vakalarında kullanılmak üzere Antidot Stok Merkezince Hastanelere gönderilecek olan “Dimercaptopropane-1 -Sulfonate (DMPS)” etkin maddeli “Dimaval 250 mg/ampul 5 ampul/kutu” isimli antidotun;

a) 09.07.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 5 ampul/kutu fiyat 1.236,60 TL,

b) 26.03.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 5 ampul/kutu fiyatının 3.715,20 TL olarak,

günlük dozunun 70 kg hasta için 14 ampul olacak şekilde MEDULA sisteminde düzenleme yapılmasına oy birliği ile,

MADDE 5- Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nce acil durumlarda zehirlenme vakalarında kullanılmak üzere Antidot Stok Merkezince Hastanelere gönderilecek olan “Dimercaptopropane-1-Sulfonate (DMPS)” etkin maddeli Dimaval 100 mg/kapsül 20 kapsül/kutu” isimli antidotun;

a) 29.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 20 kapsül/kutu fiyat 1.179,36 TL,

b) 26.03.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 20 kapsül/kutu fiyatının 3.304,80 TL olarak,

günlük dozunun 70 kg hasta için 24 kapsül olacak şekilde MEDULA sisteminde düzenleme yapılmasına oy birliği ile,

MADDE 6- “Penicillamine” etkin maddeli “METALCAPTASE 150 MG 100 TABLET” isimli ilacın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)”nde kayıtlı fiyatının 22,30 Avro olacak şekilde güncellenmesine oy birliği ile,

Tamamı için tıklayınız.