tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

20 Ağustos 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31219

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Karar No: 2020/7

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 19/08/2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararlan almıştır.

MADDE 1- Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-4/C Listesinde kayıtlı olan “SPINRAZA12 MG/5 ML1VIAL” isimli ilacın fiyatının, 19.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 73.000,00 Avro’ya düşürülmesine,

MADDE 2- Alınan kararın, karar tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesine, oy birliği ile,

Karar verilmiştir.