altinoz.com.tr

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2049)

25 Ocak 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31019

CUMHURBAŞKANI KARARI

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2049

Ekli “Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel îş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.