2018/11832 Soda Sanayii Anonim Şirketine Bağlı Bazı İşyerlerinde Petrol-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararının Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Ertelenmesi Hakkında Karar

23 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30429

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11832

Soda Sanayii Anonim Şirketine bağlı bazı işyerlerinde Petrol-îş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının millî güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden ertelenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurıılu’nca 17/5/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

17/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11832 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Soda Sanayii Anonim Şirketine bağlı;

a) Kazanlı Bucağı Yanı, Akdeniz-Mersin,

b) Arap Ali Köyü, Seyhan-Adana,

c) Kazanlı Mevkii, Akdeniz-Mersin,

adreslerinde kurulu işyerlerinde Petrol-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının, millî güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesi kararlaştırılmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın