altinoz.com.tr

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi II. Aşama Eylem Planı ile İlgili 2019/28 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

11 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30974

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Roman Vatandaşlara Yönelik Stratej i Belgesi II. Aşama Eylem Planı

GENELGE

2019/28

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) II. Aşama Eylem Planı (2019-2021) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmî internet adresinde yayımlanacak ve ilgili tüm paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır.

Mezkûr Eylem Planının uygulanmasında ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarca azami gayret gösterilecek, ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

10 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI