Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

31 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29579

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 17/10/2015 tarihli ve 29505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “1,016” ibaresi, “1,115” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
17/10/2015 29505
Bu Yazıyı Paylaşın