Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29912

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 10 uncu maddesinde yer alan “1/1/2017” ibaresi “30/6/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/11/1985 18916 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 12/8/1987 19542
2- 4/12/1987 19654
3- 6/8/1997 23072
4- 2/9/1999 23804
5- 13/7/2000 24108
6- 19/8/2008 26972
7- 11/9/2008 26994
8- 26/11/2011 28124
9- 3/4/2012 28253
10- 14/4/2012 28264
11- 1/6/2013 28664
12- 8/9/2013 28759
13- 14/9/2013 28765
14- 22/5/2014 29007
15- 14/11/2015 29532
16- 5/2/2016 29615
Bu Yazıyı Paylaşın