Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30324

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin onüçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “idare” ibaresi “idarelerin en az 1 yıl deneyimi haiz teknik personeli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/7/2017 30113
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/9/2017

30196

Bu Yazıyı Paylaşın