tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Orta Vadeli Program (2022-2024)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4474)

05 Eylül 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31589 (Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4474

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program (2022-2024)”ın onaylanmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

5 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.