Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30092

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 19/2/2011 tarihli ve 27851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İlgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilen ölçü ve ölçü aletlerinden ilk muayenesi yerinde yapılması zorunlu olanların, ithalatçı firma tarafından il müdürlüğüne ölçü ve ölçü aletinin ilgili teknik düzenlemesinde belirtilen ilk muayenesini yaptırmadan kullanılmayacağına ve/veya hizmete sunulmayacağına dair beyanı gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ticarette kullanılmayan ölçü ve ölçü aletlerinin ithalatında, Tek Pencere E Belge başvuru no, seri numarası, ithal gerekçeleri ve ürünü tanıtıcı bilgilerle il müdürlüğüne elektronik ortamda başvuru yapılır.

(2) Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (e) ve (g) bentlerinde yazılı ölçü ve ölçü aletlerinden teknik işler dışında ve ticarette kullanılabilecek nitelikte olanların üzerlerine, aletten ayrılmayacak ve silinmeyecek şekilde “ALIM VE SATIM İŞLERİNDE KULLANILAMAZ” ibaresi yazılır. Bu ifadenin gümrüğe girmeden yapıştırılmış olması esastır. Ancak, bu tür ölçü aletlerinin üzerine belirtilen ibarenin iliştirilmemiş olması halinde; ithalatçı tarafından bu ibarenin iliştirileceğini belirtir bir beyanı bulunması halinde gümrük işlemleri tamamlanır. Bu ibarenin ölçü aletine iliştirildiğinin il müdürlüğünce kontrolü yapılmadan ölçü ve ölçü aleti piyasaya arz edilemez ve/veya kullanıma sunulamaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/2/2011 27851
Bu Yazıyı Paylaşın