Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

5 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29939

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı

Karar Tarihi: 03.01.2017

Karar No: 1134

Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.01.2017 Perşembe günü saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulunca 03.01.2017 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 03.01.2017 tarihli 49’uncu Birleşiminde onaylanmıştır.

Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

Bu Yazıyı Paylaşın