altinoz.com.tr

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29939

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “31/12/2016” ibaresi “15/2/2017” olarak, geçici 2 nci maddesinde yer alan “31/12/2016’dır” ibaresi ise “31/5/2017’dir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 31/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/3/2011 27885
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 16/12/2011 28144
2- 28/10/2016 29871