Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

27 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29814

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

MADDE 1 – 28/11/2015 tarihli ve 29546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin çerçeve 11 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 2, 4 ve 6 ncı maddeleri 31/12/2017 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/7/2009 27276
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 16/1/2015 29238
2- 28/11/2015  29546
Bu Yazıyı Paylaşın