Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 19863661-20-E.15575022

02.10.2017

Konu : Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi: a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.

b) 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

İlgi (b) Kanun ile ilgi (a) Kanunun 35 inci maddesi; “Kapsamı, şartları ve süresi Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diploması verilir. Önceki öğrenmelere ilişkin mesleki yeterlikler, meslek standartları ve seviyeleri esas alınarak sınavla belirlenin Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklikle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu kapsamda; ilgi (c) Yönetmelikte yapılan değişiklikler 26 Mart 2017 tarihli ve 30019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgi (a) Kanunun 35 inci maddesi ile ilgi (c) Yönetmeliğin 63/A maddesi gereği “Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi” hazırlanmıştır.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde; “Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi”nin yürürlüğe konulmasını olurlarınıza arz ederim.

Osman Nuri GÜLAY

Genel Müdür

Eki: Yönerge ve Ekleri (6 Adet)

Uygun görüşle arz ederim.

Yusuf TEKİN

Müsteşar

OLUR

02.10.2017

İsmet YILMAZ

Bakan

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın