MEB Genelgesi 2018/1 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7) Hakkında Genelge

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

Sayı : 14424368-10.06.01-E.830966

11.01.2018

Konu : Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7)

GENELGE

2018/1

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 23. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin gereği olarak Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların büyük onarım ve tadilat iş ve işlemlerinin koordinasyonu İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların, gayrimenkullerinin sermaye bölümüne dahil olacak büyük onarım giderleri aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir;

1) Bakanlığımıza bağlı okul ve birimlerde ihtiyaç duyulan büyük onarmaların eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde planlanıp yürütülmesi, yaz tatili ve sömestr dönemlerinde süresi içinde başlanıp bitirilmesi esastır.

2) Büyük onarım ve tadilat işleri İle İlgili planlama yapılırken;

a) Bir sonraki yılın büyük onarım ve tadilatla ilgili hazırlıklarının Ekim ayının başında okullardan yazılı taleplerin alınması ile başlatılması,

b) Taleplerin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Ekim ayının son gününe kadar onaylanması ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi,

c) Aralık ayının sonuna kadar söz konusu okullar ile ilgili keşif ve metraj çalışmalarının İl Milli Eğitim Müdürlüklerince tamamlanması ve Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

3) Bakanlığımızca büyük onarım ve tadilat ödenekleri ile ilgili planlama çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için ödenek isteme yazısı ile birlikte;

a) İl Valiliğince büyük onarım çalışmaları yapılacak eğitim binaları ve bu binalara ait bilgileri içeren tabloların (Tablo 1) büyük onarım giderleri ekonomik kodları (06.7) bazında (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) hazırlanması,

b) Valilik teknik elemanlarınca hazırlanan keşif ve metraj çalışmalarının sayısal (CD, DVD) ortamında sunulması,

c) Bir eğitim kurumunun eklentisi olması durumunda her bir eklentinin büyük onarım ve tadilatı için ayrı ayrı keşif düzenlenip tek bir teklif formu ile gönderilmesi gerekmektedir.

4) Bakanlığımızca illerden gelen talepler doğrultusunda; büyük onarım ve tadilat işleri ile ilgili tertip kodları bazında bütçe imkanları dahilinde ödenek planlaması yapılır. Hazırlanan Detay Uygulama Planına göre belirlenen ödenekler illere gönderilir.

5) Öncelikli olarak; YİKOB/İl Özel İdaresi hesaplarında bulunan ve bir önceki……

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın