Mecburi Uygulamada Bulunan Bazı Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG – MS – 2017/9)

29 Kasım 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30255

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – Mecburi uygulamada bulunan ekli listedeki standardlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

“Ek:1

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MECBURİ STANDARDLAR LİSTESİ

 

TS 3793 Anahtarlar-Cıvata ve Somunlar İçin, Geçme Metrik
TS ISO 1174-1 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm
1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

Bu Yazıyı Paylaşın