tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

MEB Genelgesi 24 Kasım Öğretmenler Günü (2021/15 Nolu Genelge)

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

16.09.2021

Sayı : E-30408313-880-32172602

Konu : 24 Kasım Öğretmenler Günü

GENELGE

2021/15

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği.

b) Millî Eğitim Bakanlığının 18.09.2020 tarihli ve 2020/6 sayılı Genelgesi.

Öğretmenler Günü Bakanlığımızın koordinesinde yürütülecek; öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının daha da yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek program ve etkinliklerle, yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde kutlanacaktır.

Kutlama programlarının, öğretmenlerin “Bu benim günüm!” diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına özen gösterilecek; etkinliklerde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına azamî ölçüde dikkat edilecektir.

Bu kapsamda:

1- Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde kutlama kurulları oluşturulacak; bu kurullar, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinde ilgi (a) Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirecektir.

2- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizce Öğretmenler Günü kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanmasında; öğretmenlerin, öğrencilerin, okul yönetimlerinin, okul aile birliklerinin, velilerin, halkın, kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve basın-yayın kuruluşlarının etkin katılımı, gerekmesi hâlinde elektronik iletişim teknikleri de kullanılarak sağlanacaktır.

3- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimiz hazırlayacakları programlarda imkân ve çevre şartlarını dikkate alarak eğitici ve bilgilendirici etkinlik programlarının hazırlanmasına özen gösterecektir. Eğitim kurumlarında düzenlenecek programlara mülki idare erkânı, şehit öğretmen yakınları, emekli öğretmenler, okullarından mezun başarılı ve örnek öğrenciler ile çevre sakinleri davet edilecek; meslekte başarılı emekli öğretmenler ile başarılı mezun öğrencilerin anılarını paylaşmaları sağlanacaktır.

4- Başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak; şehit öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve emekli öğretmenlerin emekli oldukları okullardaki programlara öncelikle davet edilmeleri sağlanacaktır.

5- Eğitim kurumları, Öğretmenler Günü kutlamalarını öncelikle kendi bünyelerinde gerçekleştirecek; birbirine yakın konumda olan eğitim kurumları yapacakları etkinlikleri birlikte hazırlayacakları programlarla da kutlayabilecektir.

6- Öğretmenler Günü kutlamalarında; ilgi (a) Yönetmeliğin 16, 23 ve 24’üncü maddelerine göre adaylığı kaldırılan öğretmenlerin “Yemin” etmeleri ve yıl içinde emekli olan öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgesi” verilmesi sağlanacaktır.

7- İ1/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizin web platformlarında öğretmen bilgilendirme sayfaları oluşturacak; bu sayfalarda öğretmenlerin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, öğretmenlerin kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile emeklilik, evlilik, hastalık, kan ihtiyacı ve ölüm gibi çeşitli duyurulara yer verilecektir.

8- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde oluşturulan kutlama kurullarınca; öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film ve benzeri yarışmalar düzenlenecektir. Dereceye giren öğretmen, öğrenci ve velilere Öğretmenler Günü etkinlikleri sırasında ödüllerinin verilmesi ve dereceye giren eserlerin sergilenmesi/izlenmesi sağlanacaktır.

9- Kutlama kurulları; gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak öğretmenlerden oluşan takımlarla futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi ve benzeri müsabakalar ile halk oyunları, koro ve solo müzik gösterileri düzenleyecektir.

10- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla paylaşabilecekleri konferans, panel, söyleşi ve benzeri etkinlikler düzenleyecek; ayrıca söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve görseller hazırlayarak kamuoyuna sunacaktır.

11- Kutlama kurullarınca, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak Öğretmenler Gününü kapsayan haftada ve yıl içerisinde öğretmenlik mesleğinin misyon, saygınlık, rehberlik ve adanmışlık gibi temalarını ele alan panel, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlenecektir.

12- Öğretmenler Gününü kapsayan hafta ve yıl içerisinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyalarının düzenlenmesine özen gösterilecektir.

13- İl ve ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak Öğretmenler Gününü kapsayan haftada “2021 Yılı Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı” oluşturulacak ya da var olan hatıra ormanları geliştirilecektir.

14- Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara’da düzenlenecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine il, ilçe ve dış temsilciliklerimizden katılacak başarılı öğretmenlerin seçiminde Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te açıklanan usul ve esaslara uyulacaktır.

15- Ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin yapılamaması durumunda söz konusu etkinlikler, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından elektronik iletişim teknikleri uygulanarak gerçekleştirilecektir.

16- İlgi (b) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu çerçevede 24 Kasım 2021 Öğretmenler Gününün, öğretmenler arasındaki meslekî dayanışma, iletişim, sevgi, saygı ve meslekî algıyı güçlendirerek öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlayacak şekilde hazırlanan programlarla kutlanmasını ve kutlamalar sırasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.

Mahmut ÖZER

Bakan

Ek:

1- İlçe/İl temsilcisi öğretmenlerin seçim usul ve esasları (2 sayfa)

2- İlçe/İl temsilcisi öğretmen seçimi başvuru ve değerlendirme formu (1 sayfa)

3- İlçe/İl temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme kıstasları (2 sayfa)