altinoz.com.tr

MEB Genelgesi 2017/26 Uygulama İmkanı/Alanı Kalmayan Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Genelge

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 14168703-10.06.01-E. 13307087

08.09.2017

Konu : Uygulama İmkanı/Alanı Kalmayan Genelgelerin Yürürlükten kaldırılması.

GENELGE

2017/26

Uygulama imkânı kalmayan veya yürürlükte kalmasına lüzum görülmeyen ekli listede yer alan genelgelerin yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ

Bakan

Ek : Ekli Liste (5 Sayfa)