Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (80/181/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31691

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/6/2002 tarihli ve 24792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (80/181/AT)’in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

  1. a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
  2. b) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
  3. c) Üye Ülke: Avrupa Birliği Üye Ülkelerini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 80/181/AT sayılı Direktifi ile bu Direktifin teknik gelişmelere uyarlanmasına ilişkin 85/1/AET, 89/617/AET, 99/103/AET, 2009/3/AT ve 2019/1258/AB sayılı Komisyon Direktifleri dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bakanlık, bu Yönetmelik yayımlandıktan sonra yönetmelik metnini Komisyona bildirmek üzere Ticaret Bakanlığına iletir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. ”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Bölüm I, Bölüm II, Bölüm III ve Bölüm IV ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/6/2002 24792
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
17/1/2010 27465

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın