15 Temmuz’da Çalışanların Ücretleri

29/10/2016 tarih ve 29872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6752 sayılı Ankara İli Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 15 Temmuz da genel tatiller arasına eklendi. Dolayısıyla 15 Temmuz günü çalışanların alacakları ücretler de önceki yıllara göre değişiklik gösterdi.

Kanunun ilgili hükmü 15 Temmuz 2017 tarihinde ilk defa uygulanacağı için, ulusal bayram ve genel tatillerdeki ücret uygulamasını genel olarak hatırlatmakta fayda var.

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ

4857 sayılı İş Kanunu’nun 44.ncü maddesine göre “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.” Bu onay kanunla tanınan haklara aykırı hükümler içeremez. Yine aynı madde hükmüne göre bu ücretler aynı kanunun 47.nci maddesine göre ödenir.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre;

29 Ekim ulusal bayram (28 Ekim günü saat 13.00’da başlar.),

Yılbaşı, 1 Mayıs ve 15 Temmuz genel tatil günleri,

23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos resmi bayram,

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı (Arefe günü saat 13.00’dan itibaren 3,5 ve 4,5 gün) dini bayram

olarak belirlenmiştir.

ÜCRETLER

Buna göre işçiler ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın tam gün ücreti alacaklar. Yani bir değişiklik yok. Ancak bu günlerde çalışırlarsa, çalışılan her gün için bir tam gün ücreti daha alacaklar. Yani 1 gün çalışacaklar ama 2 günlük ücret alacaklar. Bu ücret net ücret üzerinden hesaplanacak.

YA HAFTA TATİLİNE DENK GELİRSE?

Olur ya, ulusal bayram ya da genel tatil, işçinin hafta tatiline de denk gelebilir. Hafta tatilinde çalışma da yarım günlük ücreti gerektirdiğinden, eğer işçi hafta tatiline denk gelmiş ulusal bayram ya da genel tatil gününde çalışırsa, bu defa 2,5 günlük ücret alacak.

SONUÇ

15 Temmuz da 6752 sayılı Kanun ile 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 2.nci maddesinde sayılan genel tatil günleri arasına alındığına göre, bu tarihte çalışan işçiler de en az 2 katı veya hafta tatillerinin durumuna göre en çok 2,5 katı ücret alacaklar.

Bu Yazıyı Paylaşın