Kurum Alacaklarının 7020 sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına İlişkin Başvuruların Alınması

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

30.06.2017

DUYURU

KURUM ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURULARIN ALINMASI

Bilindiği üzere, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Kanun ile 2017/Mart ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar yeniden yapılandırılma kapsamına alınmıştır.

Anılan Kanuna istinaden kapsama giren alacakların yapılandırılması hususunda 30/6/2017 tarihi (bu gün) sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Sözkonusu başvurular internet üzerinden, posta ile (taahhütlü/iadeli taahhütlü /APS) ve ünitelerimize müracaat edilmek suretiyle yapılabilmektedir.

Bu itibarla, Kurum alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvuruların alınabilmesini teminen, 30/6/2017 tarihi (bugün) 23:59‘a kadar Ünitelerimiz açık tutularak yapılandırma başvurularının alınması hususunda gerekli personel Ünitelerimizde bulundurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın